ROI wordt ROAS

Het was lange tijd de nummer 1 indicator van succes: ROI, oftewel Return On Investment (of Rendement Op Investering). Met dit getal, dat positief was bij winst en negatief bij verlies, werd in Analytics voor Adwords berekend wat een campagne en de daaruit voortvloeiende verkoop je nou precies had opgeleverd.

ROI: de formule

Kort gezegd geldt: ROI = (Winst / Totale kosten)

Omdat je niet alle relevante informatie kunt halen uit data over clicks, vertoningen en conversies, is ROI een uitstekend vergelijkingsgetal om de relatieve winstgevendheid aan te geven.

Van ROI naar ROAS

Nu heeft Google echter een aanpassing in dit systeem gedaan. In plaats van ROI komt nu ROAS, Return On Ad Spend (of rendement op advertentiekosten). ROAS komt neer op een eenvoudigere formule; er wordt alleen rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit het adverteren. De formule wordt nu dus:

ROAS = (Winst / Advertentiekosten)

De formules lijken veel op elkaar, maar er is wel degelijk verschil. ROI zegt iets over de algehele gezondheid van je bedrijf; wegen de kosten op tegen de baten, oftewel, hoeveel verdien (of verlies) ik met dit bedrijf? ROAS zegt iets over het succes van het adverteren, oftewel, hoeveel verdien (of verlies) ik met deze campagne?

Het grote “waarom”: Target Roas

Als deze twee formules allebei iets anders vertellen, waarom vervangt ROAS dan nu ROI? Google heeft daar een reden voor: Target ROAS. Deze functie helpt je om je doelstellingen wat betreft rendement te halen door de biedingen automatisch aan te passen. Je vertelt dus aan Adwords wat het percentage winst is dat je wilt behalen voor wat je uitgeeft aan Adwords. Bijvoorbeeld: als je voor elke euro die je aan adverteren uitgeeft, 8 euro winst wilt maken, is je Target ROAS dus 800%.

De CPA, oftewel Cost Per Acquisition (de kosten voor elke keer dat er iemand een formulier invult, een aankoop doet, of kort gezegd geconverteerd wordt) zegt niets over daadwerkelijke bedragen. De ROAS daarentegen wel.

Als je e-commerce hebt ingesteld in je Analytics account, kun je hier binnenkort mee te maken krijgen. Misschien vind je het superleuk, en misschien juist doodeng. Hulp nodig? We leggen het graag uit. Stuur een mailtje naar info@cuttheweb.nl.

Deel dit artikel op je socials

Laat een reactie achter
*Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.